Кои сме ние

Кои сме ние

Историята на детската градина започва през далечната 1950г. , когато в гр.Златица е сформирана група за отглеждане и възпитание на деца за служителите на вече несъществуващата текстилна фабрика „Йорданка Николова”.

Първия директор на детското заведение е г-жа Нона Стайкова. През годините, групите се увеличават и през 1978 година, децата и персонала се нанасят в новопостроената сграда на ул „Хан Аспарух“.

Капацитета на детското заведение е четири групи, които се радват на възможността да обитават просторни и слънчеви  помещения, оборудвани с всичко необходимо за игра, обучение и труд.

В обширния двор всяка група разполага със собствена площадка, в която са разположени съвременни уреди и пособия за игра.

Директор на детската градина в този период е г-жа Мария Грамова - изключителна личност по думите на съвременниците й, добър професионалист и човек отдадена на каузата за качествено възпитание, образование и отглеждане на децата.

През 2000г. на най - хубавия детски празник - Първи юни, детската градина официално приема името „Слънце”.

Днес, в ДГ „Слънце”- гр. Златица се отглеждат и възпитават деца от две до седем годишна възраст, разпределени в четири групи.

Приемът  и разпределението на децата се извършва съгласно Наредба за записване, отписване и преместване на деца на Община Златица.

Детска градина „Слънце” е  един топъл и уютен дом за детето с всички негови интереси, потребности, проблеми и постижения.

Нашите помощник - възпитатели са високо мотивирани, отговорни и изключително грижовни към удовлетворяване на индивидуалните потребности на всяко дете.

Тук работят педагози с професионализъм, такт и всеотдайност. Съчетавайки традиции и иновативност, педагогическите специалисти съумяват да изградят свой облик, стил и почерк на работа.

Педагогическият екип работи с иновативни средства и похвати, съобразени с най-новите тенденции на общественото развитие и образование.

В центъра на педагогическото взаимодействие е поставена детската личност с цел максимално развитие на потенциала на всяко дете.